SmartHexIOT yazılım özellikleri

Rapor Sistemi

Çizelge Raporları

İstenilen verilerin belirlenen tarih aralıklarında ; aynı ya da farklı cihaz sistemlerden gelen bir veya daha  fazla verinin aynı grafik içerisinde görüntülenmesine olanak sağlayan raporlama sistemidir.

Oluşturulan grafikler jpg , pdf ,excel , pdf formatlarında kayıt altına alınabilir.

Alarm Raporları

Gerçekleşen alarm ya da uyarı bilgilerinin belirlenen tarih aralığında raporlanmasını sağlayan sistemimizdir.

Oluşturulan rapor excel olarak kayıt altına alınabilmektedir.

giriş ve sayıcı raporları

Makinelerden alınan dijital giriş verileri ve sayaç verilerinin raporlama işlemleri gerçekleştirdiğimiz bölümümüzdür.

Makinelerinizden aldığınız giriş bilgilerini istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz.

Örnek olarak : Alarm bilgisi , Çalışıyor bilgisi , Duruş bilgisi vb..

Bu veriler belirleyeceğiniz vardiya bilgisine göre süre olarak raporlanabilmektedir. Bu bilgileri dilimli diyagram şeklinde raporlayabilirsiniz. Grafikler jpg , pdf ,excel , pdf formatlarında kayıt altına alınabilir.

Üretim raporlama işlemi için makineler için belirleyeceğiniz hedef üretimler ile oluşan üretim bilgisi kayıt altına alınarak belirleyeceğiniz tarih aralığında bar grafik şeklinde raporlama alabilirsiniz.

Tablo rapor

Kayıt edilen tüm verileri istediğiniz gibi sütunlara ekleyerek tablo rapor alabileceğiniz sistemimizdir.

Karma raporlar , karşılaştırmalı raporlar alabilir süzme işlemleri uygulayabilirsiniz.

Sonuç raporlarını excel olarak kayıt altına alabilirsiniz. 

gösterge panelleri (Dashboard)

Verilerinizi görselleştirin

Verilerinizi görselleştirmek için kullanacağımız sayfalarımızı oluşturduğumuz bölümümüzdür.

İstenilen sayıda gösterge paneli oluşturulabilir. Gösterge panellerinde istediğiniz cihazın istediğiniz verisini kullanabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur.

Daha sonra sizlere bilgisini vereceğimiz araçlar menümüz ile gösterge panellerinizde istediğiniz tasarımları kolayca yapabileceksiniz.

Tüm sistemimizde olduğu gibi gösterge panellerimizi tasarlarken de sadece sürükle bırak işlemleri ve ayarları girerek tasarımlarınızı yapabileceksiniz.

Gösterge panellerinde işlem yapabilmek için düzenleme modunu açmanız yeterli olacaktır.

T-KART periyodik bakım 

Bakım takibi Smarthexiot'de

Fabrikanızda, işletmenizde yapacağınız periyodik bakım işlemlerini tanımlayın. Zamanı gelen bakım işlemlerini hatırlatmak; yapılıp yapılmadığını kontrol etmeyi ve raporlamanızı sağlamayı T-KART a bırakın.

T-KART sistemi telegram uygulaması ile belirlediğiniz gruplara bilgilendirme yaparak bakımların takip edilmesini kolaylaştıracaktır.

Alarm sistemi

Fabrikanızdan Mesaj var !!!

Toplanan verilerin anlık olarak belirleyeceğiniz duruma göre kontrol edilerek ve ya sistemde bulunan farklı bir veri ile karşılaştırma yaparak alarmlar oluşturabildiğiniz sistemimizdir.

Alarmlarınızı 100 farklı grupta toplayabilir , istediğiniz gösterge panelinde istediğiniz grubu görüntülemeyi sağlayabilirsiniz.

Alarm sistemimizde telegram uygulaması ile anlık olarak bilgilendirmeleri belirlediğiniz gruba ulaştıracaktır. Böylece arıza ve uyarılara zaman kaybetmeden  müdahale edebileceksiniz.

Sistem ayarları

Kullanıcı ve sistem özelliklerini ayarlayın

Kullanıcı ayarları , telegram ayarları , vardiya işlemleri , cihaz durum bilgilerine erişebileceğiniz bölümüzdür.

Kullanıcı ayarları bölümünden yeni kullanıcı ekleyebilir; yönetici ya da normal kullanıcı olarak belirleyebilirsiniz.

Yönetici olarak tanımlanan kullanıcılar düzenleme işlemlerini yapabilir. Normal olarak tanımlanan kullanıcılar tüm sistemi kullanabilir fakat düzenleme işlemlerini ve T-KART bakım tanımlamalarını yapamazlar.

Lokal veri sistemi

Hesaplar yapın , yeni veriler oluşturun

Verilerinize matematiksel işlemler uygulayarak sonuçlardan yeni veriler oluşturmak ya da kullanmak için gerekli olan sabit değerli değişkenleri tanımlamak için lokal veriler oluşturabileceğiniz bölümümüzdür.